In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

In deze specifieke maatschappelijke Business Case is in kaart gebracht wat de bredere maatschappelijke effecten zijn van het aanbieden van IPS-trajecten een aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstige Psychische Aandoening, wonend in de regio 'Rijk van Nijmegen'. 

Download de volledige gids door het formulier hiernaast in te vullen.