In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

Deze maatschappelijke Business Case biedt inzicht in de kenmerken, kosten en maatschappelijke baten van een (meer) integrale aanpak voor kinderen met chronisch somatische problematiek in de regio Nijmegen. Een van de kenmerken van deze aanpak is een goede aansluiting van zorg en ondersteuning op het dagelijks leven van het kind en zijn of haar systeem.

Download het volledige rapport door het formulier hiernaast in te vullen.